Impressió corporativa

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Impressió corporativa:    (tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei d'Impressió corporativa
 Què oferim?

Facilitar la impressió, escanejat i còpia de documents de forma estàndard a qualsevol ubicació de la UdL.

Amb aquesta finalitat es posa a disposició de tota la comunitat universitària:

  • 141 punts d'impressió, escanejat i còpia, utilitzant equips multifunció repartits de forma homogènia entre tots els campus i edificis de la UdL. Els documents escanejats es poden enviar a una adreça de correu electrònic.
  • Una aplicació d'escriptori instal·lada als llocs de treball TIC d'aules, sales d'usuaris i del PAS i PDI, que permet enviar documents a imprimir utilitzant la funcionalitat del sistema operatiu i recarregar saldo.
  • Una aplicació web que permet enviar documents a imprimir.
  • Quioscs de recàrrega a cada biblioteca de la UdL, on es pot afegir saldo d'impressió al carnet de la UdL.
 Què en pots esperar?

En general:

  • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, dels punts d'impressió, els quioscs de recàrrega i les aplicacions.
  • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús de l'equipament i les eines.
 Què pots demanar?
  1. Comunicar incidències en l'ús d'aquest servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
  2. Suport tècnic en l'ús del servei i les eines.
 Preu

Els cost de cada còpia en blanc i negre és de 0,033 € i en color de 0,090 €

El cost d'operació, manteniment i suport en l'ús del servei és assumit íntegrament SIC.

 Accés al servei

Els punts d'impressió es troben repartits de forma homogènia entre tots els campus i edificis de la UdL.

Els quioscs de recàrrega es poden trobar a totes les biblioteques de la UdL.