Comunicacions telefòniques

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre connexions telefòniques:    (tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei Comunicacions telefòniques
 Què oferim?

Facilitar les comunicacions telefòniques de la comunitat universitària. Amb aquesta finalitat oferim:

 • Un terminal telefònic fix amb servei de veu a tots els llocs de treball de la UdL: òrgans unipersonals, direccions d'òrgans col·legiats, PAS i PDI (a temps complert).
 • Un Terminal telefònic fix amb servei de veu en determinats espais comuns.
 • Un servei XDSI circumstancial per a determinats events que ho requereixin.
 • Un terminal de telefonia mòbil amb serveis de veu i/o dades a persones de la comunitat que en requereixen.
 • Targes SIM amb serveis de dades per diferents dispositius i usos.
 • Servei multisim per utilitzar el mateix número i tarifa mòbil en més d'un dispositiu.
 Què en pots esperar?

En cas dels òrgans unipersonals, direccions d'òrgans col·legiats, PAS i PDI amb contracte a temps complert a la UdL:

 • Disposar d'un terminal telefònic fix en el seu lloc de treball, amb una extensió telefònica associada que permet realitzar trucades (corporatives, locals, nacionals, internacionals i a mòbils segons categoria assignada l'extensió) i rebre trucades.
 • Disposar d'un servei XDSI circumstancial per a determinats events que ho requereixin.
 • Disposar d'un terminal de telèfon mòbil per a poder realitzar i rebre trucades, així com utilitzar serveis de xarxa a través d'una tarifa de dades associada.
 • Disposar d'una tarja sim amb una tarifa de dades associada per a poder utilitzar serveis de xarxa en diferents dispositius.
 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, del servei.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en el servei.
 Preu

El cost del terminal telefònic fix i de les comunicacions no es repercuteix en els seus usuaris i és assumit íntegrament SIC, excepte en el cas de telèfons addicionals.

El cost del servei XDSI l'assumeix íntegrament l'organització de l'activitat.

El cost del terminal telefònic mòbil es repercuteix en els seus usuaris, excepte per als membres del consell de direcció i serveis on el cost es assumit pel SIC.

El cost del de les comunicacions mòbils i/o de dades es repercuteix en els seus usuaris, excepte per als membres del consell de direcció on el cost es assumit íntegrament pel SIC.

 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús d'aquest servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Nou terminal telefònic fixe i alta d'extensió telefònica.
 3. Disposar de numeració d'accés directe des de l'exterior en un terminal fixe.
 4. Disposar d'accés a trucades internacionals des d'una extensió telefònica fixa.
 5. Alta de funcionalitats addicionals com bústia de veu, creació de grups de captura, salt de trucada en cas d'ocupat, etc...
 6. Substitució del terminal telefònic fixe.
 7. Alta d'un servei XDSI per casos circumstancials
 8. Canvi d'extensió telefònica fixa o mòbil.
 9. Canvi numeració exterior mòbil.
 10. Nou terminal telefònic mòbil.
 11. Activació de roaming.
 12. Obtenció de còpia de tarja SIM.
 13. Activar una nova SIM amb el servei multisim.
 14. Substitució del terminal telefònic mòbil.
 15. Canvi en la quota de dades associada a un terminal mòbil.
 Autoritzacions requerides

Qualsevol usuari pot comunicar incidències i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals.

La resta de serveis han de ser autoritzats per òrgans unipersonals o col·legiats o direccions d'unitats administratives.

Les administracions de campus poden sol·licitar l'alta d'un servei XDSI per casos circumstancials.