Videoconferència (web i en sala)

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Videoconferència (web i en sala):    (tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Videoconferència (web i en sala)
 Què oferim?

Facilitem la impartició de docència on-line i virtual, així com la comunicació a distància entre els membres de la comunitat universitària i d'aquests amb la resta d'universitats, entitats i societat, utilitzant eines web i espais amb equipament especialitzat.

La UdL disposa de:

 • Una eina web, disponible al campus virtual, que permet:
  • La creació de sessions per a la realització de videoconferències entre els usuaris de la UdL.
  • Convidar a aquests espais a usuaris no UdL mitjançant l'enviament d'un enllaç per correu electrònic.
  • La visualització de presentacions per part de l'usuari que ostenti el rol de presentador, que es pot assignar dinàmicament.
  • La compartició de l'escriptori de l'usuari que ostenti el rol de presentador, que es pot assignar dinàmicament.
  • La compartició de fitxers entre els usuaris.
  • La compartició d'un espai tipus "pissarra" on es pot escriure i dibuixar.
  • La gravació de les sessions.
 • Una sèrie d'espais amb equipament especialitzat que es pot utilitzar per a la docència i l'aprenentatge, la recerca, la gestió o per a qualsevol altra necessitat de comunicació utilitzant àudio i imatge.
 Què en pots esperar?

Si ets PAS o PDI pots:

 • Crear espais de tipus projecte docent al campus virtual i afegir la eina de videoconferència.
 • Reservar, mitjançant la Gestió d'Espais o la reserva d'aules del programa de gestió acadèmica, un espai amb equipament per a videoconferència i fer-ne ús en l'horari reservat.
 • Contractar un servei de suport tècnic a les videoconferències, que serà ofert per personal especialitzat del SIC.
 • Esperar un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquest servei.

Aquest servei NO INCLOU:

 • La programació de sessions de videoconferència.
 • La instal·lació de software necessari en els equips no institucionals i particulars dels usuaris.
 • La resolució d'incidències que es puguin produir amb dispositius de captura d'àudio o vídeo en els equips no institucionals i particulars dels usuaris.
 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús del servei i les eines i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport tècnic en l'ús del servei i les eines.
 3. Contractació d'un servei de suport tècnic a les videoconferències realitzades en espais amb equipament especialitzat.
 Preu

El cost de les eines i els espais no es repercuteix en els usuaris per a l'ús docent, de recerca i de gestió del PAS i PDI de la UdL.

El servei de suport tècnic a les videoconferències te un cost associat (veure http://www.udl.cat/ca/contacta/solicitud_espais/tarifa_extraordinaria/)

El cost d'operació i manteniment del servei és assumit íntegrament SIC.

 Accés al servei

Videoconferència web:

 • A través del campus virtual: http://cv.udl.cat afegint l'eina de Videoconferència de l'espai.

Reserva d'espais i contractació de personal de suport: