Connexió a la xarxa informàtica

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Connexió a la xarxa informàtica:    (tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei Connexió a la xarxa informàtica
 Què oferim?

Facilitem a la comunitat universitària l'accés als serveis TIC de la pròpia universitat i als oferts a Internet, mitjançant la connexió de dispositius a una xarxa informàtica de comunicacions, tant per cable com sense fils (WiFi).

Facilitem a tota la comunitat universitària la connexió a la xarxa informàtica de la UdL des de qualsevol ubicació amb connexió a Internet, de forma que qualsevol usuari de la UdL pugui accedir als serveis restringits a la intranet de la UdL des de qualsevol ubicació.

Facilitem a organitzadors de congressos o activitats la possibilitat d'oferir als assistents un servei de connexió sense fils a Internet.

La connexió de la UdL a internet es fa a través de l'Anella científica, a la que es connecta mitjançant un enllaç de 2Gbps que li permet la connexió amb prestacions específiques de seguretat, velocitat i qualitat de servei a altres universitats i institucions connectades a aquesta Anella, així com a Internet.

 Què en pots esperar?

En general:

 • Disposar de connexió a la xarxa informàtica en els llocs de treball TIC d'aules, sales d'usuaris i biblioteques.
 • Disposar de connexió sense fils a la xarxa informàtica en tots els edificis de la UdL i zones comunes.
 • Disposar de connexió sense fils d'alta concurrència en algunes aules TIC dissenyades per a utilitzar el teu propi dispositiu o lloc de treball TIC.
 • Disposar de connexió a la xarxa informàtica de la UdL des de qualsevol ubicació, mitjançant l'ús de VPN.
 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, de la xarxa informàtica.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en el servei.

Si ets PDI:

 • Disposar de connexió a la xarxa informàtica al teu lloc de treball TIC.

Si ets PAS:

 • Disposar de connexió a la xarxa informàtica al teu lloc de treball TIC.
 • Disposar de connectivitat a la xarxa d'equipament utilitzat en la gestió.
 • Disposar de xarxes locals virtuals (VLAN) per a interconnectar equipament i serveis, limitant els accessos als mateixos o d'aquests a altres xarxes.

Organitzadors de congressos i activitats:

 • Disposar de la possibilitat d'oferir als assistents un servei de connexió sense fils a Internet.
 Preu

En general, el cost d'aquest servei no es repercuteix en els seus usuaris i és assumit íntegrament per SIC.

La instal·lació de nous punts d'accés a la xarxa informàtica pot suposar un cost segons la ubicació requerida o la intervenció necessària.

La configuració d'un servei de connexió sense fils a Internet per a assistents a congressos i activitats pot suposar un cost en funció de les necessitats a satisfer.

 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en el servei i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Alta de nou punt d'accés a la xarxa informàtica, cablejat o sense fils.
 3. Creació d'una xarxa local virtual (VLAN).
 4. Gestió d'accés a una xarxa local virtual (VLAN).
 5. Configuració d'un servei de connexió sense fils a Internet per a assistents a congressos i activitats.