Llistes de distribució de correu

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica sobre Llistes de distribució de correu:    (tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Llistes de distribució de correu
 Què oferim?

Facilitem la publicació d'informació i la comunicació entre persones amb interessos comuns via correu electrònic, oferint a tots els membres de la comunitat la creació de llistes de distribució de correu que permeten:

 • La subscripció voluntària de persones, oberta o amb moderació.
 • La inclusió de persones per part de l'administrador.
 • La difusió entre tots els subscrits dels correus electrònics enviats a la llista.

La UdL utilitza el programari Mailman per a la gestió de les llistes.

 Què en pots esperar?

En general:

 • Disposar d'una eina per a la creació de llistes de correu, per a la seva configuració i per a la subscripció voluntària de persones a la llista.
 • Un funcionament correcte i sense interrupcions, fora de les programades i comunicades, d'aquest servei.
 • Disposar d'una via de comunicació d'incidències en l'ús d'aquest servei.

El servei inclou:

 • El reenviament automàtic a tots els subscriptors de la llista de correus electrònics enviats a la llista per usuaris autoritzats.
 • La gestió per part dels administradors de la llista de:
  • Usuaris autoritzats a enviar correus.
  • Acceptació/rebuig de correus enviats per usuaris no autoritzats automàticament.
  • Configuració de la llista.
  • Subscripció de nous usuaris i gestió de peticions de subscripció, altes i baixes.

El servei NO INCLOU:

 • La gestió per part de SIC de les llistes de distribució (Alta/baixa de subscriptors, administradors, acceptació/rebuig de correus, etc ...)

La sol·licitud de creació d'una llista ha d'identificar, com a mínim, un usuari que actuarà com a administrador de la mateixa.

 Què pots demanar?
 1. Comunicar incidències en l'ús del servei i de la eina i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.
 2. Suport tècnic en l'ús de la eina.
 3. Creació d'una nova llista.
 Accés al servei