Cita prèvia

Necessites ajuda?

Obre una consulta genèrica(tic) Eina CAU-TIC


Si vols saber més sobre el servei, t'oferim la següent fitxa:

Sobre el servei de Gestió de la Cita Prèvia
 Què oferim?

Facilitem a les unitats administratives de la UdL una aplicació per a poder gestionar necessitats de cita prèvia relacionades amb la gestió, afavorint l’organització i la distribució de càrregues d’atenció al públic als serveis d’atenció a la ciutadania.

Amb aquesta finalitat, oferim:

  • L'eina https://citapreviaudl.simplybook.it/ que permet a la ciutadania tenir autonomia per a escollir el dia i l’hora, consultar la cita demanada, canviar-la o anul·lar-la. També permet l’enviament de correus electrònics de les interaccions amb les cites.
 Què en pots esperar?

Qualsevol ciutadà:

  • Utilitzar l’eina per obtenir cita prèvia presencial i/o telefònica, en el dia i l’hora seleccionats, per fer tràmits administratius disminuint els temps d’espera i complint els protocols sanitaris i d’aforament vigents en cada moment.

Les unitats de la UdL:

  • Disposar d'una eina amb la que poder programar cites prèvies (presencials i/o telefòniques), configurar per quins serveis es necessària i quins usuaris han de gestionar-la.

 Què pots demanar?
  1. Comunicar incidències en l'ús de l'eina de cita prèvia, i rebre ajuda en la cerca de solucions provisionals mentre duri la incidència.

  2. Suport en l'ús de l'eina de cita prèvia.

  3. Suport en la implementació de noves funcionalitats.